واکنش مهران مدیری به دریافت مدرک دکترای افتخاری متفاوت بود

واکنش مهران مدیری به دریافت مدرک دکترای افتخاری متفاوت بود
چند سالی است که به دلایلی از هیچ چیز خوشحال نمی شوم

 

 دریافت خبر دکترای مهران مدیری خبر خوشحال کننده ای برای علاقه مندان مهران مدیری بود . علاقه مندان آثار مهران مدیری شاد از این خبر بودند که یک روزنامه با گزارشی اعتبار این مدرک را دچار ابهام کرد و درباره اش سوالاتی مطرح شد. در یک روزنامه دیگر هم گفت وگو ی کوتاهی از مهران مدیری منتشر شد که در آن مدیری در پاسخ به سوالی که آیا دریافت این دکترا باعث خوشحالی او شده؟ گفت که من چند سالی است که به دلایلی تقریبا از هیچ چیزی خوشحال نمی شوم .

با توجه به اظهارات متفاوت مدیری باید گفت که به نظر می رسد انگار موضوع برای مدیری چندان جدی و باعث خوشحالی و افتخار نیست ولی ظاهراً انتشار این خبربرای علاقه مندان مهران مدیری و رسانه های خبری قابل توجه بوده است. شاید خود مدیری با انتشار خبر دریافت دکترا موافق نبوده ولی به اعتقاد برخی، روابط عمومی کارهای مدیری کار خوبی کرد که این خبر را به سایتها وخبرگزاری ها داد!

ممکن است مدیری پیشاپیش از احتمال کنجکاوی و زیر سوال رفتن اهمیت و اعتبار این مدرک آگاه بوده است. به اعتقاد بعضی رسانه ها این مدرک بیش از گیرنده اش برای دانشگاه کوچک خصوصی اعطا کننده و مدیر ایرانی اش حاصل داشته و خبرساز و مطرحش کرده است... این هم از تبعات پیچیده و چند وجهی شهرت و محبوبیت است.
/ 0 نظر / 14 بازدید