/ 2 نظر / 20 بازدید
بهمرامی

اقای بذر افشان کسی که به شخصیت خودش ارزش قائل باشه خوب معلومه کارهای بزرگ هم میکنه.

لطفی

بازیگر هرچی یا هرکی که باشه نباید انتظار قربانی کردن عدالت در تقاضاهایش داشته باشد