کارهای وحشتناکی که جرج کلونی در گذشته انجام داده است

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/91125/11/111157.jpg

وقتی از جورج کلونی درباره راز موفقیت در زندگی حرفه ای اش سئوال کردند او پاسخ داد: "اگر می خواهید بدانید که در زندگی موفق خواهید شد یا نه ؟ باید وقتی شرایط بسیار سخت است وهیچ چیز خوب پیش نمی رود خودتان را امتحان کنید ، زیرا وقتی همه کارها روبه راه است و همه چیز خوب پیش می رود نیازی نیست که کار سخت و دشواری انجام دهید اما مهمترین زمان برای شما وقتی است که در حرفه خود با مشکل خیلی بزرگی روبرو می شوید زیرا اگر بتوانید بخوبی با این مشکل روبرو شوید در زندگی حرفه ای خود موفق خواهید شد."
/ 0 نظر / 17 بازدید